ఫ్యాక్టరీ టూర్

ప్రాజెక్ట్ ఉదాహరణలు

factory01
factory02
factory09
factory05
factory03
factory07
factory06
factory08

వర్క్‌షాప్

workshop0
Processing site (3)
workshop4
Processing site (2)
workshop3

ప్రాసెసింగ్ సైట్

Processing site (1)
Processing site (3)
Processing site (5)
Processing site (4)
Processing site (2)
Processing site (6)

ఎగ్జిబిషన్

exhibition2
exhibition0
exhibition5
exhibition4
exhibition1
exhibition8
exhibition7